Học Tiếng Hàn – Ngữ Pháp Cơ Bản Trong Tiếng Hàn

Học Tiếng Hàn – Ngữ Pháp Cơ Bản Trong Tiếng Hàn

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


1 . 가 / 이 : là trợ từ đứng sau danh từ để biểu thị danh từ đó là chủ ngữ trong câu.

이 – đi với danh từ kết thúc tận cùng bằng phụ âm, hay còn gọi là có patchim.

학생이 있습니다 (có học sinh)

돈이 없습니다 ( không có tiền)

가 – đi với danh từ kết thúc tận cùng bằng nguyên âm, hay còn gọi là không có patchim.

친구가 많습니다 (nhiều bạn)

비가 옵니다 ( trời mưa)

2 . 을 / 를 : là trợ từ đứng sau danh từ để biểu thị danh từ đó, là tân ngữ trong câu.

을 – đi với danh từ kết thúc tận cùng bằng phụ âm, hay còn gọi là có patchim.

학생이 책을 읽습니다 (học sinh đọc sách)

를 – đi với danh từ kết thúc tận cùng bằng nguyên âm , hay còn gọi là không có patchim.

동생이 숙제를 합니다 (em tôi làm bài tập)

3. ㅂ니다 / 습니다 : là vĩ tố kết thúc câu dạng trần thuật (câu khẳng định)

ㅂ니다 – đi với động / tính từ kết thúc tận cùng bằng nguyên âm, hay còn gọi là không có patchim.

언니가 잡니다 (chị ngủ)

습니다 – đi với động / tính từ kết thúc tận cùng bằng phụ âm, hay còn gọi là có patchim

오빠가 사진을 찍습니다 (anh trai chụp hình)

4. Cấu trúc câu : tiếng Hàn có 2 dạng cấu trúc câu cơ bản

a. Chủ ngữ + Vị ngữ

(Danh từ ) (Động từ/ tính từ)

ví dụ : 날씨가 좋습니다

비가 옵니다

꽃이 예쁩니다

b. Chủ ngữ + Tân ngữ + Vị ngữ

(Danh từ) (Danh từ) (Động / tính từ)

ví dụ : 제가 책을 읽습니다

철수가 영화를 봅니다

우리가 사과를 삽니다

[b]III . 표현 (biểu hiện)- các từ ngữ, thành ngữ (expressions) trong bài.

안녕하십니까 ? – Xin chào bạn (lần đầu gặp người khác các bạn phải dùng câu chào này, đây là bắt buộc)

안녕하세요 ? – Xin chào bạn (người được chào sẽ chào lại bằng câu này)

처음 뵙겠습니다 – Rất vui khi lần đầu được gặp bạn! (người nói trước tiếp theo sẽ dùng câu này – bắt buộc)

만나서 반갑습니다 – Rất hân hạnh được gặp bạn!

어느 나라 사람입니까 ? – Bạn là người nước nào?

베트남 사람입니다 – Tôi là người Việt Nam.

잘 부탁합니다 – Rất mong được bạn giúp đỡ!

이름이 모엇입니까 ? – Tên của bạn là gì?

제 이름은 Thanh입니다 – Tên của tôi là Thanh.

Bài viết cùng chủ đề

Học Tiếng Hàn - 10 Quy Tắc Phòng Ngừa Ung Thư

Học Tiếng Hàn - 10 Quy Tắc Phòng Ngừa Ung...

국민 암 예방을 위한 10가지 수칙 - 10 quy tắc...

NGỮ PHÁP –(으)ㄹ 적에 VÀ –(으)ㄴ 적이 있다/없다

NGỮ PHÁP –(으)ㄹ 적에 VÀ –(으)ㄴ 적이 있다/없다

I. –(으)ㄹ적에: *Phạm trù: Cấu trúc ngữ pháp *Cấu tạo:...

Từ vựng tiếng Hàn tại hiệu thuốc

Từ vựng tiếng Hàn tại hiệu thuốc

약국 - [yack’uc] - hiệu thuốc 약사 - [yacs’a] -...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »