Học Tiếng Hàn – Một Số Cấu Trúc Câu Hỏi Đơn Giản

Học Tiếng Hàn – Một Số Cấu Trúc Câu Hỏi Đơn Giản

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Đuôi từ ㅂ니까 /습니까?

Là trong câu có xuất hiện đuôi từ trên, thể hiện sự kính trọng khách sáo. Của người nói đối với người nghe.

-Âm cuối của động từ, tính từ không có 받침 +ㅂ니까 ?

-Âm cuối của động từ tính từ có 받침 +습니까?

Vd: 몇 살 입니까 ? Bạn bao nhiêu tuổi ?

어떻습니까 ? Bạn thấy thế nào ?

Đuôi từ 아(어 ,여 )요?

Khi đặt câu hỏi có hoặc không thì chỉ cần thêm dấu hỏi trong khi viết và lên giọng cuối câu khi nói thì sẽ biến thành câu hỏi .

Vd:의 자가 책상 옆에 있어요 ?

Cái ghế bên cạnh cái bàn phải không ?
이게 뭐예요 ?

Đây là cái gì ?
의자가 어디에 있어요 ?

Cái ghế ở đâu ?
누구 세요 ?

Ai đó ?
이름이 무엇습니까?

Bạn tên là gì ?
생일이 언제 예요 ?

Sinh nhật bạn khi nào ?
집 이 어디예요 ?

Nhà bạn ở đâu ?
왜 울어요 ?

Tại sao bạn khóc ?
어떻게 지내세요 ?

Công việc thế nào
얼마예요 ?

Bao nhiêu tiền ạ ?
어느 식당에 갈까요 ?

Chúng ta sẽ đi nhà ăn nào ?
어떤 음식을 좋아해요 ?

Bạn thích loại thức ăn nào (Món ăn nào )?

Theo hoctienghanonline

Bài viết cùng chủ đề

Các thì của động từ trong tiếng Hàn

Các thì của động từ trong tiếng Hàn

Tiếng Hàn có 4 thì cơ bản là hiện tại...

Học Tiếng Hàn - Biểu Hiện Khi Chia Tay

Học Tiếng Hàn - Biểu Hiện Khi Chia Tay

- 헤어질 때 Khi chia tay… – 그 남자는 내...

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 2

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 2

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »