Nhằm tạo điều kiện cho học viên tại trung tâm Han Sarang đi du học tại các trường Đại học Hàn Quốc. Chúng tôi đã hợp tác với đại diện các trường, nhằm mang đến ưu đãi cho học viên khi đăng ký Du học. Với mức học bổng vô cùng hấp dẫn cho học viên.

Rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang và sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, làm việc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc là một nhu cầu thực tế, tuy nhiên, để làm việc được ở công ty Hàn Quốc thì bạn cần phải biết các đăc tính và kỹ năng nhất định, chúng ta cùng tìm hiểu các kỹ năng đó qua 1 đoạn trích dẫn từ "Giáo trình Giỏi tiếng Hàn nhàn như ăn Kim bap của tác giả Lê Huy Khoa" các bạn nhé?