Các Trường Đại Học Hàn Quốc Tiến Bậc Trong Bảng Xếp Hạng Toàn Cầu

Các Trường Đại Học Hàn Quốc Tiến Bậc Trong Bảng Xếp Hạng Toàn Cầu

06 / 06 / 2021 - Du lịch - du học


Các trường đại học của Hàn Quốc đã nhận được chú ý mới qua một ấn phẩm đánh giá các trường đại học mới đây xếp họ vào vị trí những trường hàng đầu trên thế giới.

Bảng xếp hạng trường đại học châu Á của Quacquarelli Symonds được xuất bản với sự hợp tác của Chosun Ilbo đã xếp 3 trường đại học của Hàn Quốc vào danh sách 10 cơ sở đào tạo cấp cao hàng đầu ở khu vực châu Á.

Trường Đại học Quốc gia Seoul đứng vị trí thứ 4 cùng với Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đứng thứ 7 và Đại học Pohang (POSTECH) đứng thứ 9. Đây là lần đầu tiên 3 trong số các trường đại học của Hàn Quốc được xếp hạng trong 10 trường đứng đầu kể từ khi bảng xếp hạng này được xuất bản thường niên vào năm 2009.

19 trường đại học Hàn Quốc được đứng trong danh sách 100 trường đứng đầu của năm nay với Đại học Yonsei đứng thứ 16, Đại học Hàn Quốc đứng thứ 21 và Đại học Sungkyukwan đứng thứ 24. Bảng xếp hạng này dựa trên những tiêu chí như uy tín dạy học, tỷ lệ khoa/sinh viên, khoa ngang hàng và đánh giá sinh viên, các ấn phẩm do khoa xuất bản.

Các trường của Hàn Quốc cũng xuất hiện trong danh sách 100 trường dưới 50 tuổi của Tạp chí Times Higher Education. Tạp chí này xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất của thế giới dưới 50 tuổi. POSTECH đứng đầu tiên sau đó KAIST đứng thứ 5.

Xuất bản lần đầu tiên vào năm nay, cùng với Bảng Xếp hạng Trường Đại học Thế giới của Times Higher Education, danh sách 100 trường dưới 50 tuổi năm 2012 gồm các trường đến từ 30 nước. Đánh giá dựa trên 13 tiêu chí ở 5 thể loại bao gồm số lượng và ảnh hưởng nghiên cứu cũng như môi trường học tập nói chung. Biên tập viên Phil Baty của Times Higher Education, trả lời phỏng vấn với Bloomberg.com rằng “Danh sách những trường đại học hàng đầu này được lập kể từ năm 1962 cho thấy các quốc gia có những tiến bộ lớn nhất trong việc phát triển hệ thống giáo dục cao cấp và các trường đại học có thể giữ lời hứa nhất”.

Baty tiếp tục cho biết “Chúng tôi đang tìm kiếm những ngôi sao tương lai. Một số trường đã làm tốt trong hàng thế kỷ và vẫn còn tiềm năng. Có một chiều hướng thực sự là nhiều trong số những quốc gia này đang sẵn sàng lấy đi vị trí cao nhất này của Mỹ”.

세계대학평가에 등장한 한국 대학, 국제화 강세

글로벌 대학평가 기관 영국 “QS(Quacquarelli Symonds)”가 조선일보와 함께 `2012 아시아 대학 평가`를 실시한 결과 한국의 서울대, 카이스트, 포스텍 등이 10위 권 안에 이름을 올렸다.

서울대는 4위, 카이스트는 7위, 포스텍은 9위에 각각 선정됐으며 카이스트와 포스텍의 경우 10위 안에 이름을 올린 것은 2009년 조사가 시작된 이래 처음이다. 아시아 대학 100위권 내에 국내 대학은 총 19개 대학이 포함됐다. 서울대, 카이스트, 포스텍에 이어 연세대(16위), 고려대(21위), 성균관대 (24위) 등이 뽑혔다.

아시아 대학 100위권 내에 국내 대학은 총 19개 대학이 포함됐다. 서울대, 카이스트, 포스텍에 이어 연세대(16위), 고려대(21위), 성균관대 (24위) 등이 뽑혔다.

한 편, 영국 타임스 가 발표하는 대학평가 순위인 THE(Times Higher Education)에서는 포스텍(포항공대)이 30개 국가의 다른 대학들을 제치고 최고 100위에서 1위를 차지했다. 설립한지 50년 미만인 전 세계 대학교를 대상으로 실시한 THE에 한국과학기술원(카이스트•KAIST)도 5위에 올랐다.

이번 순위는 연구실적 30%, 논문 인용도 30%, 교육 환경 30%, 국제화 수준 7.5%, 산업 수입 2.5% 등 다섯 개 분야 13개 지표에 대한 상대평가를 실시해 점수를 산출하는 방식으로 매겨졌다.

미 국 블룸버그 뉴스망에서 운영하는 인터넷 사이트 블룸버그닷컴은 5월 31일 필 배티 편집장과의 인터뷰를 실었다. 배티는 “1962년 이래 설립된 최고 대학들에 대한 이번 순위는 어느 국가가 고등교육 시스템을 개발하는데 가장 큰 노력을 했으며, 어느 국가가 가장 많은 약속을 이행했는지를 보여준다”고 말했다.

배티는 특히 상위 5위권 대학 중 절반 인상인 세 개가 아시아권에서 나온 것에 주목해 “이번 순위 선정은 `미래의 스타`를 찾기 위한 목적”이라면서 “이들 대학 중 일부는 지난 수십년간 눈에 띄게 선전했으며 잠재력이 무궁무진해 조만간 미국의 자리를 추월할 수도 있다”고 덧붙였다.

Trích từ: “Korean Cultural Center in Vietnam”

Bài viết cùng chủ đề

Cô Hiệu Trưởng Trung Tâm Han Sarang Thăm Trường Đại Học Sogang Hàn Quốc

Cô Hiệu Trưởng Trung Tâm Han Sarang Thăm Trường Đại...

Đại học Sogang (hangul: 서강대학교 hanja: 西江大學校 Hán Việt: Tây...

KINH NGHIỆM THI TOPIK

KINH NGHIỆM THI TOPIK

I. Thông tin cơ bản về TOPIK.  1. TOPIK là...

Chi Phí Du Học Hàn Quốc

Chi Phí Du Học Hàn Quốc

Ngày nay, du học Hàn Quốc rõ ràng đang trở...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »