Học Tiếng Hàn – Nhập môn nguyên âm và phụ âm Tiếng Hàn

Học Tiếng Hàn – Nhập môn nguyên âm và phụ âm Tiếng Hàn

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Tiếng Hàn nhập môn : Nguyên âm và Phụ âm

I. Nguyên Âm Cơ Bản:

Nguyên âm

Tên nguyên âm

(phiên âm quốc tế)

Cách đọc

Ghi chú

ㅏ 아 /a, ah/ A Hơi giống âm “a” trong tiếng Việt nhưng hạ thấp giọng
ㅓ 어 /eo/ OƠ Nằm khoảng giữa âm “o” và “ơ” trong tiếng Việt
ㅗ 오 /o/ OÔ Nằm khoảng giữa âm “ô” và “u” trong tiếng Việt
ㅜ 우 /u, oo/ Uu Gần giống âm “u” trong tiếng Việt nhưng phát âm ngân dài
ㅡ 으 /eu/ Ư Tương ứng với âm “ư” trong tiếng Việt
ㅣ 이 /ee/ Ii Tương ứng với âm “i” trong tiếng Việt

** Các bạn chú ý cách phát âm. Nhớ điều chỉnh âm vực để có thể phát âm một cách chuẩn xác nhất.

II. Phụ Âm Cơ Bản:

Phụ âm

Tên chữ cái

Âm tương ứng

Ghi chú

ㅇ 이응 /i-eung/ Phụ âm câm-> không đọc khi đứng đầu âm tiết
ㄱ 기역 /ghi- yeok/ G nằm khoảng giữa âm tiết k và g
ㄴ 니은 /ni-eun/ N Tương ứng âm ‘N” trong tiếng Việt
ㄷ 디귿 /di-geut/ Đ nằm khoảng giữa âm tiết t và đ
ㄹ 리을 /li-eul/ L, R Có lúc đọc thành r hay l

III. Âm Tiết:

ㅏ ㅓ ㅗ ㅜ ㅡ ㅣ
ㅇ 아

/a/어

/oơ/오

/ôô/우

/uu/으

/ư/이

/ii/ㄱ가

/gaa/거

/goơ/고

/gôô/구

/guu/그

/gư/기

/gii/ㄴ나

/naa/너

/noơ/노

/noô/누

/nuu/느

/nư/니

/nii/ㄷ다

/da/더

/do ơ/도

/do ô/두

/duu/드

/dư/디

/dii/ㄹ라

/ra/러

/toơ/로

/roô/루

/ruu/르

/rư/리

/rii/

IV. Đọc Các Từ Vựng Sau:

ㅇ 이

/ii/오

/oô/아가

/a- ga/아이

/a- ii/오이

/o- ii/ㄱ가구

/ga- guu/구두

/gu- duu/거리

/goơ- rii/고기

/goô- ghi/ ㄴ나

/na/너

/noơ/나라

/na-ra/나이

/na-ii/누나

/nu – na/ㄷ다리

/da-ri/도로

/doô- roô/ ㄹ라디오

/ra-di-oô/오리

/oô- ri/우리

/uu-ri/기러기

/ghi-roơ-ghi/

PHẦN II

I. Nguyên Âm Cơ Bản 2:

Nguyên âm

Tên nguyên âm

Cách đọc

Ghi chú

ㅑ 야 /ya/ Ya
ㅕ 여 /yeo/ Yo Gần với âm jo /do/ trong

tiếng Việtㅛ요 /yo/Yô ㅠ유 /yu/Yu

** Các bạn chú ý cách phát âm, tập trung lắng nghe và đọc theo bài thu âm. Nhớ điều chỉnh âm vực để có thể phát âm một cách chuẩn xác nhất.

II. Phụ Âm Cơ Bản 2:

Phụ âm

Tên chữ cái

Âm tương ứng

Ghi chú

ㅁ 미음 /mi-eum/ M
ㅂ 비읍 /bi-eup/ B
ㅅ 시옷 /si-ot/ S
ㅈ 지읒 /ji-eut/ J Gần với âm “ch” tiếng Việt
ㅎ 히읗 /hi-eut/ H
III. Âm Tiết 2:

Chúc bạn thành công

Theo hoctienghanonline

Bài viết cùng chủ đề

Từ vựng tiếng Hàn tại công ty du lịch

Từ vựng tiếng Hàn tại công ty du lịch

여행사[yơhengsa]công ty du lịch 관광 안내원[koan-goang-anne-uơn]hướng dẫn viên du lịch...

Từ vựng tiếng Hàn về các chứng bệnh

Từ vựng tiếng Hàn về các chứng bệnh

Từ vựng tiếng Hàn về các chứng bệnh 1.  진단서...

Học Tiếng Hàn - Một Số Cấu Trúc Câu Hỏi Đơn Giản

Học Tiếng Hàn - Một Số Cấu Trúc Câu Hỏi...

Đuôi từ ㅂ니까 /습니까? Là trong câu có xuất hiện...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »