Cách chia các thì trong tiếng Hàn

Cách chia các thì trong tiếng Hàn

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Tiếng Hàn hiện là một trong những ngôn ngữ thu hút giới trẻ Việt. Các bạn không chỉ là đam mê văn hóa Hàn Quốc như nhạc pop, phim Hàn Quốc, nhưng cũng có ý định để khám phá, chinh phục đất nước Hàn Quốc vì sở thích và công việc. Nhưng để làm được điều này, điều đầu tiên là phải học tiếng Hàn.

Nếu như tiếng Anh có 12 thì động từ, tiếng Việt chúng ta có ” đã, đang, sẽ” thì tiếng Hàn cũng có 4 thì cơ bản là hiện tại , hiện tại tiếp diễn, quá khứ và tương lai. Vì thế mà học tiếng Hàn sẽ nhanh hơn học tiếng Anh. và cách chia các thì trong tiếng Hàn sẽ như thế nào?

1. Thì hiện tại đơn
Cấu trúc : Động từ +ㄴ/는

Động từ không có patchim thì +ㄴ
Động từ có patchim thì + 는
&nbsp

Ví dụ:

먹다 -> 먹는다 :đang ăn
가다 -> 간다 :đang đi
오다 -> 온다 : đang đến
2. Thì hiện tại tiếp diễn
Cấu trúc : Động từ + 고 있다

&nbsp Ví dụ:

가다 ->가고 있다 đang đi
먹다 -> 먹고 있다 đang ăn
오다 ->오고 있다 : đang đến
3. Thì quá khứ
Cấu trúc : Động từ + 았 (었 ,였) 다

Động từ chứa 아/ 오thì + 았
Động từ chứa các nguyên âm còn lại +었
Động từ하다 +했
&nbsp

Ví dụ:

가다 ->갔다 : đã đi
먹다 -> 먹었다 đã ăn
오다 -> 왔다 đã đến
4. Thì tương lai
Cấu trúc 1 : Động từ+ 겠다

가다 ->가겠다 : sẽ đi
먹다 ->먹겠다 : sẽ ăn
오다 ->오겠다 : sẽ đến
&nbsp

Ví dụ:

Cấu trúc 2 : Động từ +(으)ㄹ 것

Động từ không có patchim hoặc có patchimㄹthì +ㄹ 것
Động từ có patchim khácㄹ thì +을것
가다 -> 갈 것이다 : sẽ đi
먹다 -> 먹을 것이다 : sẽ ăn
오다 ->올 것이다 : sẽ đến

Bài viết cùng chủ đề

Ngữ Pháp V + (으)ㄴ/는 김에

Ngữ Pháp V + (으)ㄴ/는 김에

Ngữ pháp 는 김에: Mang ý nghĩa là “nhân tiện, nhân...

Ngữ pháp 는/ㄴ다니까 (요)

Ngữ pháp 는/ㄴ다니까 (요)

Cấu trúc này dùng để lặp lại và nhấn mạnh...

NGỮ PHÁP 니만큼

NGỮ PHÁP 니만큼

Động từ + 느니만큼; Tính từ + (으)니만큼: …nên… Gốc...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »