Cách chia các thì trong tiếng Hàn

Cách chia các thì trong tiếng Hàn

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Tiếng Hàn hiện là một trong những ngôn ngữ thu hút giới trẻ Việt. Các bạn không chỉ là đam mê văn hóa Hàn Quốc như nhạc pop, phim Hàn Quốc, nhưng cũng có ý định để khám phá, chinh phục đất nước Hàn Quốc vì sở thích và công việc. Nhưng để làm được điều này, điều đầu tiên là phải học tiếng Hàn.

Nếu như tiếng Anh có 12 thì động từ, tiếng Việt chúng ta có ” đã, đang, sẽ” thì tiếng Hàn cũng có 4 thì cơ bản là hiện tại , hiện tại tiếp diễn, quá khứ và tương lai. Vì thế mà học tiếng Hàn sẽ nhanh hơn học tiếng Anh. và cách chia các thì trong tiếng Hàn sẽ như thế nào?

1. Thì hiện tại đơn
Cấu trúc : Động từ +ㄴ/는

Động từ không có patchim thì +ㄴ
Động từ có patchim thì + 는
&nbsp

Ví dụ:

먹다 -> 먹는다 :đang ăn
가다 -> 간다 :đang đi
오다 -> 온다 : đang đến
2. Thì hiện tại tiếp diễn
Cấu trúc : Động từ + 고 있다

&nbsp Ví dụ:

가다 ->가고 있다 đang đi
먹다 -> 먹고 있다 đang ăn
오다 ->오고 있다 : đang đến
3. Thì quá khứ
Cấu trúc : Động từ + 았 (었 ,였) 다

Động từ chứa 아/ 오thì + 았
Động từ chứa các nguyên âm còn lại +었
Động từ하다 +했
&nbsp

Ví dụ:

가다 ->갔다 : đã đi
먹다 -> 먹었다 đã ăn
오다 -> 왔다 đã đến
4. Thì tương lai
Cấu trúc 1 : Động từ+ 겠다

가다 ->가겠다 : sẽ đi
먹다 ->먹겠다 : sẽ ăn
오다 ->오겠다 : sẽ đến
&nbsp

Ví dụ:

Cấu trúc 2 : Động từ +(으)ㄹ 것

Động từ không có patchim hoặc có patchimㄹthì +ㄹ 것
Động từ có patchim khácㄹ thì +을것
가다 -> 갈 것이다 : sẽ đi
먹다 -> 먹을 것이다 : sẽ ăn
오다 ->올 것이다 : sẽ đến

Bài viết cùng chủ đề

Song Ngữ Hàn Việt - Sống Ở Đời, 10 Người Bạn Nên Gặp Gỡ

Song Ngữ Hàn Việt - Sống Ở Đời, 10 Người...

1. “ 늘 조건 없이 ‘톡’ 보내는 사람”과 만나라 Người...

Ứng dụng học tiếng Hàn

Ứng dụng học tiếng Hàn

Chào các bạn học viên của Han Sarang, hôm nay...

Từ vựng tiếng Hàn tại công ty du lịch

Từ vựng tiếng Hàn tại công ty du lịch

여행사[yơhengsa]công ty du lịch 관광 안내원[koan-goang-anne-uơn]hướng dẫn viên du lịch...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »