9 TRƯỜNG HỢP DANH TỪ (N) ĐI VỚI TIỂU TỪ ‘에’

9 TRƯỜNG HỢP DANH TỪ (N) ĐI VỚI TIỂU TỪ ‘에’

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


1. N CHỈ VỊ TRÍ MANG TÍNH KHÔNG GIAN, THỜI GIAN
✓동생은 집에 있다. (Em tôi đang ở nhà)

✓어제 밤 12시에 잤다. (Tôi đi ngủ lúc 12 giờ đêm)

2. N ÁM CHỈ NƠI MÀ HÀNH ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN. (ĐI VỚI CÁC ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG)
✓도서관에 가다 (Tôi đi thư viện)

✓우리 학교에 옵니까? (Bạn đến trường tôi à?)

3. N HƯỚNG ĐẾN NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG
✓핸드폰 소리에 놀랐다 (Giật mình vì tiếng điện thoại)

✓먹고 살기에 힘들다 (Vất vả vì kiếm ăn)

4. N ĐỀ CẬP TỚI ĐIỂM TIÊU CHUẨN CỦA HÀNH VI HOẶC LUẬT LỆ
✓예의에 벗어나다 ( Vượt quá lễ nghi)

✓이 행동은 자기의 권한에 벗어났다 (Hành động này vượt quá quyền hạn của bản thân)

5. N CHỈ NƠI CHỐN/ĐỊA ĐIỂM MÀ HÀNH VI HOẶC VẬT THỂ HOẠT ĐỘNG TÌM ĐẾN
✓흙이 옷에 묻었다 (Đất dính vào áo)

✓빗방울이 나무 입에 떨어지다 (Hạt mưa rơi trên lá)

6. N BIỂU THỊ Ý NGHĨA LIỆT KÊ NHIỀU DANH TỪ CÓ CÙNG TƯ CÁCH
✓과일에 음료수에 잔뜩 먹었다 ( Ăn no nê hoa quả, đồ uống)

7. DẠNG RÚT GỌN CỦA ‘에다가’ : THÊM VÀO, CỘNG THÊM, VỚI
✓국에 밥을 말아 먹다 ( Ăn cơm trộn với canh)

8. N CHỈ ĐƠN VỊ ĐẾM
✓사과는 1000원에 3개예요 (Táo 1000won 3 quả)

✓하루에 한갑 피웁니다 (Một ngày hút một bao thuốc)

9. ĐI VỚI CẤU TRÚC ‘N밖에 + V’/ ‘V으(ㄹ)수밖에 없다’: ‘CHỈ’/ ‘KHÔNG THỂ KHÔNG’
✓네 가슴속에 너밖에 없다 (Trong lòng anh chỉ có mình em)

✓사장님이 부르셨으니 갈수밖에 없다 (Giám đốc đã gọi nên tôi không thể không đi )

Bài viết cùng chủ đề

Học Tiếng Hàn - Phụ Âm Tiếng Hàn

Học Tiếng Hàn - Phụ Âm Tiếng Hàn

Phụ âm rất quan trong trong tiếng Hàn mặc dù...

30 ngữ pháp tiếng Hàn nhập môn – bài 10

30 ngữ pháp tiếng Hàn nhập môn – bài 10

Ngữ pháp 10 Tiểu từ ~에 ~에 ~ (1) là...

Song Ngữ Hàn Việt - 9 Lời Hứa Của Tôi

Song Ngữ Hàn Việt - 9 Lời Hứa Của Tôi

Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới và ngoại...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »