30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 14

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 14

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Ngữ pháp 14 Số từ ~ 숫자

Số từ trong tiếng Hàn có hai loại chính là số từ Hán Hàn và số từ Hàn Hàn với cách sử dụng khác nhau.

(Bài này các bạn xem trên máy tính để nhìn rõ hơn nhé, trên mobile màn hình nhỏ chữ bị lệch)

1. Số đếm Hán Hàn

일 1 육 6

이 2 칠 7

삼 3 팔 8

사 4 구 9

오 5 십 10

십일 11 백 100 천 1000

십이 12 백사 104 이천칠 1007

이십 20 백십구 119 사천이백십 4210

이십삼 23 이백 200 구천육십사 9064

삼십 30 이백삼십팔 238 만 10000

2. Số đếm thuần Hàn

하나 1 여섯 6

둘 2 일곱 7

셋 3 여덟 8

넷 4 아홉 9

다섯 5 열 10

열하나 11 열여섯 16

열둘 12 열일곱 17

열세 13 열여덟 18

열네 14 열아홉 19

열다섯 15

스물 20 예순 60 백 100

서른 30 일흔 70

마흔 40 여든 80

쉰 50 아흔 90

=====

Cách sử dụng

Số Hán Hàn Số thuần Hàn
Phút, giây Số điện thoại
Số nhà

Số chuyến bay (xe, tàu…)

Số tập phim, chương truyện

Số cửa ra vào

Số ghế ngồi

Bài viết cùng chủ đề

Từ vựng tiếng Hàn tại hiệu thuốc

Từ vựng tiếng Hàn tại hiệu thuốc

약국 - [yack’uc] - hiệu thuốc 약사 - [yacs’a] -...

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 1

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 1

Tiếng Hàn Tiếng Việt 오이 Quả dưa chuột 우유 Sữa...

Tiếng Hàn Song Ngữ - Để Đón Một Buổi Sáng Đẹp

Tiếng Hàn Song Ngữ - Để Đón Một Buổi Sáng...

좋은 아침을 맞기 위해서는… – Để đón một buổi sáng...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »