1 . 가 / 이 : là trợ từ đứng sau danh từ để biểu thị danh từ đó là chủ ngữ trong câu.

이 – đi với danh từ kết thúc tận cùng bằng phụ âm, hay còn gọi là có patchim.

학생이 있습니다 (có học sinh)

Có rất nhiều phương pháp học tiếng Hàn. Tùy theo cách học và điều kiện của mỗi người mà sẽ có những phương pháp riêng phù hợp và hiệu quả. Bài viết này chỉ xin bàn về những vấn đề cơ bản nhất đối với người mới học tiếng Hàn.