Tiếng Hàn là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới. Tuy nhiên nếu bạn thực hiện theo 4 bước sau đây, thì việc học tiếng Hàn của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

1/ Học theo trình tự Nghe – Nói – Đọc – Viết

Từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, chắc hẳn bạn đã trãi qua quy trình Nghe – Nói – Đọc – Viết. Ban đầu chúng ta “Nghe” trước, kế đến chúng ta “Nói” theo những gì mình đã nghe. Lớn lên thì học cách “Đọc” chữ, rồi cuối cùng mới học cách “Viết”.

좋은 아침을 맞기 위해서는… – Để đón một buổi sáng đẹp…
좋은 아침을 맞기 위해서는
좋은 잠을 자야 한다. 좋은 잠을 자려면
‘잠자기 전 30분’의 습관을 바꿔야 한다.
‘잠자기 전 30분’에 뇌에 좋은 정보를 보내주면
기억은 강화되고 ‘번득임’도 발휘된다.
그리고 멋진 아침을 맞이하여
충실한 하루를 보낼 수 있다.

Danh từ (이 /가) 아니다 là hình thức phủ định của 이다 nghĩa là không phải, không là

(이 ) 아니다 Dùng khi danh từ có 받침

(가) 아니다 Dùng khi danh từ không có 받침 .

Vd:사과가 아닙니다 –Không phải quả táo.

가방이 아니에요 –Không phải cặp sách

Đuôi từ ㅂ니까 /습니까?

Là trong câu có xuất hiện đuôi từ trên, thể hiện sự kính trọng khách sáo. Của người nói đối với người nghe.

-Âm cuối của động từ, tính từ không có 받침 +ㅂ니까 ?

-Âm cuối của động từ tính từ có 받침 +습니까?

Phần 1: (1 - 20)

1/ Trợ từ chủ ngữ -이/-가

-Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. ‘-이’ được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, `-가’ được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối.

Phụ âm rất quan trong trong tiếng Hàn mặc dù phụ âm không thể phát âm được như nguyên âm khi đứng một mình. Nhưng phụ âm kết hợp với nguyên âm để tạo ra chữ Hàn.

Trong bảng chữ cái tiếng Hàn gồm có 19 phụ âm khác nhau: ㅂ, ㅈ, ㄷ, ㄱ, ㅅ, ㅁ, ㄴ, ㅇ, ㄹ, ㅎ, ㅋ, ㅌ, ㅊ, ㅍ, ㅠ,ㄲ, ㅆ, ㅃ, ㄸ, ㅉ được chia theo cách phát âm, vị trí phát âm và độ mạnh của phát âm.

Chào các em, cô ôn lại bài Giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn cho các em nhé. Chú ý vào cách phát âm và ghi lại để nhớ.

대화1:

Hội thoại 1:

Hội thoại:

수진: 안녕하새요? ------------ (Xin chào)

Âm vị trong tiếng Hàn được chia ra làm 2 dạng nguyên âm và phụ âm, nguyên âm có thể phát âm được một khi đọc một mình, còn phụ âm thì phải kết hợp với nguyên âm mới đọc được.

Hôm nay cô chia sẻ cho các em bài học cấu trúc âm tiết tiếng Hàn, trong tiếng Hàn âm tiết là bài học cơ bản nhưng rất quan trọng để các em phát triển sau này trong việc viết và phát âm chuẩn.

Các cấu trúc âm tiết tiếng Hàn như sau:

+ Về cơ bản các từ đơn tiếng Hàn cũng được ghép vần giống như tiếng Việt mình vậy, chỉ khác nhau ở cách trình bày.