Ngữ pháp -기 십상이다

Ngữ pháp -기 십상이다

18 / 12 / 2021 - Học tiếng Hàn


Động từ + 기십상이다: …sẽ dễ dàng…

Thể hiện tình huống được biểu thị bởi động từ đứng trước cấu trúc này sẽ dễ dàng xảy ra hoặc khả năng xảy ra lớn mà không có ngoại lệ nào. Lúc này để thể hiện tính khả thi thì thường chỉ sử dụng với những việc sẽ nảy sinh về sau.

Ví dụ:

 • 무단 횡단을 하면 교통 사고가 나기 십상이에요.

(Nếu bạn đi ẩu, bạn rất dễ bị tai nạn giao thông.)

 • 공부를 안 한다면 시험에 떨어지 십상이다.

(Nếu mà không học thì rất dễ thi trượt)

 • 경험자의 말을 안 들으면 실패하 십상이야.

(Nếu không nghe lời người có kinh nghiệm, cậu sẽ rất dễ thất bại.)

 • 안전모를 안 쓰고 오토바이를 타면은 크게 다치 십상입니다.

(Không đội mũ bảo hiểm mà đi xe máy thì rất dễ bị thương nặng.)

Thường đi kèm với các biểu hiện giả định như ~(으)면 hoặc ~다가는 (nếu cứ).

Ví dụ:

 • 모르는 것을 아는 척했다가는 망신당하기 십상이다.

(Nếu cứ giả vờ biết những điều mình không biết gì thì rất dễ mất thể diện)

 • 조심하지 않으면나기 십상이에요.

(Nếu không cẩn thận rất dễ mắc bệnh.)

 • 어려운 책을 읽으면 이해하지 않기 십상이다.

(Nếu cứ đọc cuốn sách khó, bạn sẽ dễ không hiểu gì)

 • 아이스크림을 그렇게 많이 먹으면 배탈이 나기 십상이다.

(Nếu cứ ăn nhiều kem như vậy, bạn sẽ dễ bị đau bụng.)

 • 사람들이 많은 도로에서 과속을 하면 사고가 나기 십상이다.

(Nếu cứ chạy quá tốc độ trên đường đông đúc thì dễ xảy ra tai nạn.)

Chủ yếu dùng trong các tình huống phủ định, tiêu cực.

 • 최선을 다하다 보면 좋은 결과가 오기 십상이다.(X)
 • 최선을 다하다 보면 좋은 결과가 올 것이다.(O)

(Nếu bạn cố gắng hết sức thì sẽ có kết quả tốt.)

Cấu trúc -기십상이다 có thể dùng thay bằng –기가쉽다(Tuy nhiên cấu trúc này được dùng trong cả phủ định và khẳng định)

오늘은 추워서 감기 걸리기 쉬워요.

(Hôm nay trời lạnh nên dễ bị cảm lạnh lắm đó.)

Bài viết cùng chủ đề

Các thì của động từ trong tiếng Hàn

Các thì của động từ trong tiếng Hàn

Tiếng Hàn có 4 thì cơ bản là hiện tại...

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 2

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 2

Tiếng Hàn Tiếng Việt 남편 Chồng 아내 Vợ 선배 Tiền...

Học Tiếng Hàn - Biểu Hiện Khi Chia Tay

Học Tiếng Hàn - Biểu Hiện Khi Chia Tay

- 헤어질 때 Khi chia tay… – 그 남자는 내...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »