Học Tiếng Hàn – Cấu Trúc Âm Tiết Trong Tiếng Hàn

Học Tiếng Hàn – Cấu Trúc Âm Tiết Trong Tiếng Hàn

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


V/A거든요 đứng ở cuối câu (mệnh-đề) dùng để giải-thích nguyên-nhân cho hành-động ở mệnh-đề trước đó.

하거든요 = Bởi vì làm

거든요 là dạng văn nói lịch-sự.

거든 là dạng văn-nói suồng-sả. Nhưng nếu 거든 đứng ở giữa câu (để làm liên-từ nối hai vế câu) thì nó sẽ có nghĩa lànếu. Xem thêm chi-tiết ở bài này V/A~거든 ở giữa câu (nếu)

Ví-dụ:

벌써 왔어? = Về rồi hả?

이 너무 길었거든. 그래서 그냥 왔어 = Tại vì hàng dài quá. Nên tao đành phải về.

줄이 너무 길거든, 그냥 와 = Nếu hàng dài quá, thì về đi.

Bỏ 다 từ động-từ/tính-từ và thêm 거든요.

하다 → 하거든요 = Vì làm

했다→ 했거든요 = Vì đã làm

먹었거든요 = Vì đã ăn

가거든요 = Vì đi

갔거든요 = Vì đã đi

왔거든요 = Vì đã đến

많았거든요 = Vì đã nhiều

배고팠거든요 = Vì đã đói

빠르거든요 = Vì nhanh

맛있거든요 = Vì ngon

Ví-dụ:

아침 안 먹어요? = Không ăn sáng à?

네, 어제 저녁을 너무 많이 먹었거든요. = Ừ, vì tối qua ăn quá nhiều rồi.

Câu ví-dụ:

새 노트북 샀네요? = Đã mua laptop mới rồi hả?

네, 예전 노트북은 너무 느렸거든요. 그래서 새 노트북 샀어요 = Ừ, vì cái laptop cũ chậm quá. Nên tao mua cái mới này.

여기 레스토랑 음식이 진짜 맛있거든. 여기서 먹을래? = (Vì) nhà hàng này thức ăn ngon. Muốn ăn ở đây không?

그래, 좋지. = Ừ, được đó.

피곤해 보여요 = Trông anh có vẻ mệt-mỏi.

어제 잠을 많이 못잤거든요 = (Vì) Hôm qua tôi không thể ngủ được nhiều.

Bài viết cùng chủ đề

Từ vựng tiếng Hàn trên Taxi

Từ vựng tiếng Hàn trên Taxi

택 시[thecs’i]tắc xi 기 사[kisa]tài xế / lái xe 횡단보도[huêngđanbôđô]chỗ...

Ngữ pháp (으)ㄹ 지언정

Ngữ pháp (으)ㄹ 지언정

A/ V + (으)ㄹ지언정 Ý nghĩa và cách dùng: -...

30 ngữ pháp tiếng Hàn nhập môn – bài 12, 13

30 ngữ pháp tiếng Hàn nhập môn – bài 12,...

Ngữ pháp 12 Tiểu từ ~하고 => VÀ Ngữ pháp...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »