Từ vựng các hoạt động trị liệu

Từ vựng các hoạt động trị liệu

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Từ vựng tiếng Hàn về Y tế: Các hoạt động trị liệu

1. 초음파 검사 Siêu âm
2. X-ray (에스 레이) 찍다 Chụp x quang
3. CT를 찍다 Chụp CT
4. MRI 찍다 Chụp MRI
5. 피를 뽑다 Lấy máu
6. 혈액검사 Xét nghiệm máu
7. 혈액형 검사 Xét nghiệm nhóm máu
8. 소변/대변 검사 Xét nghiệm nước tiểu, phân
9. 내시경 검사 Nội soi
10. 수술, 시술 Mổ, phẫu thuật
11. 주사를 맞다 Chích thuốc
12. 침을 맞다 Châm cứu
13. 물리 치료 Vật lí trị liệu

Bài viết cùng chủ đề

Cách học tiếng Hàn hiệu quả!

Cách học tiếng Hàn hiệu quả!

Nói đến việc học tiếng Hàn, nhiều người có thói...

Từ Vựng tiếng Hàn tại trung tâm ngôn ngữ quốc tế

Từ Vựng tiếng Hàn tại trung tâm ngôn ngữ quốc...

국제어학원 - [kucch’êơhaguơn] - trung tâm ngôn ngữ quốc tế...

NGỮ PHÁP –(으)ㄹ까 봐(서)

NGỮ PHÁP –(으)ㄹ까 봐(서)

*Phạm trù: Cấu trúc ngữ pháp *Cấu tạo: Vĩ tố...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »