30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 2

30 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 2

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học tiếng Hàn Quốc, chúng ta cần nắm được những cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Trong bài 30 ngữ pháp tiếng hàn nhập môn bài 2 này, chúng ta sẽ học cấu trúc thứ 2 về tiểu từ ~은/는, đứng sau danh từ biểu thị chủ thể, chủ ngữ của câu.

Ngữ pháp 2
Tiểu từ ~은/는

은/는 ~ là tiểu từ đứng liền sau danh từ, cho biết danh từ đó là chủ thể hoặc chủ ngữ của câu

Ví dụ (예):

저는 프엉입니다. Tôi là Phượng.

오늘은 일요일입니다. Hôm nay là Chủ nhật.

이것은 제 시계입니다. Cái này là đồng hồ của tôi.

그는 미국 사람입니다. Anh ấy là người Mỹ.

우리 남편은 건축사입니다. Chồng tôi là kiến trúc sư.

* Danh từ có phụ âm cuối => 은

동생 이름은 Duy입니다. Tên em tôi là Duy.

오늘은 월요일입니다. Hôm nay là thứ Hai.

제 국적은 베트남입니다. Quốc tịch của tôi là Việt Nam.

* Danh từ không có phụ âm cuối => 는

우리는 부부입니다. Chúng tôi là vợ chồng.

어제는 토요일입니다. Hôm qua là thứ Bảy.

여기는 서울역입니다. Chỗ này là ga Seoul.

=====

Từ vựng

저 tôi

오늘 hôm nay

어제 hôm qua

이것 cái này

제 + 명사 (cái gì) của tôi => 제 이름: tên (của) tôi

그 anh ấy

남편 chồng

건축사 kiến trúc sư

이름 tên

국적 quốc tịch

부부 vợ chồng

여기 đây (chỉ nơi chốn)

(서울)역 ga (Seoul)

부모님 bố mẹ

공무원 công chức Nhà nước

=====

Thực hành

Chọn tiểu từ trong ngoặc phù hợp với danh từ trước đó.

저(은/는) 베트남 사람입니다.

제 동생(은/는) 학생입니다.

부모님(은/는) 공무원입니다.

A: 이름(은/는) 아영입니까?

B: 네, 저(은/는) 아영입니다.

A: 국적(은/는) 일본입니까?

B: 아니요, 저(은/는) 한국 사람입니다.

Bài viết cùng chủ đề

높은 말 / 존댓말 kính ngữ trong tiếng Hàn quốc

높은 말 / 존댓말 kính ngữ trong tiếng Hàn quốc

(LỜI NÓI TÔN KÍNH, LỊCH SỰ) 1️. KÍNH NGỮ CỦA...

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 1

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN NHẬP MÔN – Bài 1

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên khi học...

Học Tiếng Hàn - Cấu Trúc Câu Phủ Định

Học Tiếng Hàn - Cấu Trúc Câu Phủ Định

Danh từ (이 /가) 아니다 là hình thức phủ định...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »