아직 멀었어요 Vẫn còn xa lắm

아직 멀었어요 Vẫn còn xa lắm

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


아직: vẫn chưa, 멀다: xa

Nghĩa đen: Vẫn còn xa lắm.

Nghĩa bóng: Vẫn còn lâu / còn xa/ còn thiếu sót…(dự án công việc, kỹ năng, khoảng cách)

아직 멀었어요: hầu như được dùng ở thì quá khứ, kể cả khi bạn nói về sự việc đang xảy ra ở thì hiện tại. Bạn cũng có thể dùng câu này để thể hiện sự khiêm tốn khi được khen ngợi vd như “아니에요. 아직 멀었어요” không tôi vẫn còn kém lắm, cũng có câu nói tương tự là 아직 잘 못해요 (tôi vẫn chưa giỏi lắm ).

A: 이 의자 태수 씨가 직접 만들었어요?

B: 네, 제가 만들었어요. 어때요?

A: 진짜 예뻐요. 팔아도 될 것 같아요

B: 아니에요. 아직 멀었어요.

A: TaeSu tự làm cái ghế này hả?

B: Ừ, tớ tự làm đấy, cậu thấy thế nào?

A: Đẹp thật. Có khi bán được đấy

B: Không đâu, trình độ của tớ vẫn còn kém lắm.

Bài viết cùng chủ đề

Bỏ túi những câu giao tiếp cơ bản tiếng Hàn

Bỏ túi những câu giao tiếp cơ bản tiếng Hàn

Xin chào bằng tiếng Hàn안녕하새요! An yong ha se yo...

Ngữ pháp 피동사

Ngữ pháp 피동사

Khác với ở câu chủ động chủ ngữ thực hiện...

30 ngữ pháp tiếng Hàn nhập môn – bài 12, 13

30 ngữ pháp tiếng Hàn nhập môn – bài 12,...

Ngữ pháp 12 Tiểu từ ~하고 => VÀ Ngữ pháp...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »