두손 두발 다 들다 Bó tay hoặc hết thuốc chữa

두손 두발 다 들다 Bó tay hoặc hết thuốc chữa

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Bài học từ vựng tiếng Hàn qua chủ đề “Giao tiếp hằng ngày”
둘: cả hai,

두 là dạng tỉnh lược của 둘,

손: Tay,

발: chân,

다: tất, hết,

들다: vẫy , giơ

Nghĩa đen: Giơ cả tay cả chân

Nghĩa bóng : Bó tay với ai đó, hết thuốc chữa

Sử dụng thành ngữ này khi muốn nói bạn hết hi vọng về ai đó, hoặc khi ai đó quá đam mê việc gì mà bạn không thể ngăn lại được, không thể khiến họ thay đổi suy nghĩ.

vd1. A : 한국어를 공부 왜 안 해요 ?

B: 요즘 일이 바빠서 시간이 없어요.

A: 한국어 공부는 매일 해야 해요.

B: 내일 할 거야. 진짜 바빴어요.

A: 매일 한다고 말만 하고 바쁘다고 핑계만 대고. 아휴… 내가 두손 두발 다 들다

A: Sao cậu không học tiếng Hàn?

B: Tớ bận việc nên không có thời gian học.

A: Ngày nào cậu cũng phải học tiếng Hàn chứ?

B: Mai tớ sẽ học, tớ bận thật mà.

A: Ngày nào cậu cũng bảo học mà cứ lý do lý trấu bận nọ bận kia. Ôi…Tớ bó tay với cậu thôi

Bài viết cùng chủ đề

Học Tiếng Hàn - Từ Vựng Tại Sân Bay

Học Tiếng Hàn - Từ Vựng Tại Sân Bay

공 항 - [kông-hang] - sân bay 국제선 - [kucch’êsơn]...

Ngữ pháp 피동사

Ngữ pháp 피동사

Khác với ở câu chủ động chủ ngữ thực hiện...

NGỮ PHÁP대신(에), -는/(으)ㄴ 대신(에)

NGỮ PHÁP대신(에), -는/(으)ㄴ 대신(에)

I. N 대신(에) Phạm trù: Danh từ phụ thuộc Cấu...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »