Nhằm tạo điều kiện cho học viên tại trung tâm Han Sarang đi du học tại các trường Đại học Hàn Quốc. Chúng tôi đã hợp tác với đại diện các trường, nhằm mang đến ưu đãi cho học viên khi đăng ký Du học. Với mức học bổng vô cùng hấp dẫn cho học viên.

 

 HỌC BỔNG BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KOOKMIN

 

 

HỌC BỔNG BẬC ĐẠI HỌC NỮ SEOUL