CÁC CHÍNH SÁCH DÀNH CHO HỌC VIÊN (HV) CỦA TRUNG TÂM HÀN NGỮ HAN SARANG

  1. HV học tiếng Hàn liên tục tại trung tâm (TT) từ 4 khoá trở lên được giảm 4% học phí cho khoá thứ 4, giảm 5% học phí cho khoá thứ 5 trở lên.
  2. HV đạt điểm cao nhất lớp 9 hoặc 10 vào cuối khoá được giảm 05% học phí cho khoá tiếp theo.(*)
  3. HV đạt điểm tối đa (10đ) trong bài thi chuyển cấp do TT ra đề được giảm 15% học phí cho khoá tiếp theo.(*)
  4. HV đi học đều, không nghỉ buổi nào trong suốt khoá sẽ được giảm 5% học phí cho khoá tiếp theo.
  5. HV có hoàn cảnh khó khăn, không thể đóng 100% học phí trong tuần đầu tiên, có thể đóng 50% học phí trước, sau 3 tuần cần hoàn tất đóng 50% học phí còn lại.
  6. HV nào của TT giới thiệu từ 1 người mới trở lên trong 1 tháng đến học tại TT sẽ được giảm 3% học phí của khoá sau.
  7. HV vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

 

 

Lộ trình học tập
Lớp Khoá Giáo viên Thời gian
Sơ cấp 1,2,3,4 8 tuần / khoá 2 buổi GV Việt Nam
1 buổi GV Hàn Quốc
Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
hoặc thứ 2->6
Sáng:
Ca 1: 8h45 - 10h15
Ca 2: 10h30 - 12h00
Chiều:
Ca 1: 14h00 - 15h30
Ca 2: 16h00 - 17h30
Tối:
Ca 1: 17h45 - 19h15
Ca 2: 19h30 - 21h00
Trung cấp 1,2,3,4 8 tuần / khoá 2 buổi GV Việt Nam
1 buổi GV Hàn Quốc
Cao cấp 1,2,3,4 8 tuần / khoá 100% GV Hàn Quốc
Topik I,II 8 hoặc 12 tuần / khoá GV Việt Nam
Lớp Cấp tốc
Lớp Tiếng Việt
4 tuần / khoá 1 GV dạy 1-2 HV