Công nghệ xanh

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên đặt tăng trưởng xanh trong chiến lược phát triển quốc gia của mình. Trong năm 2008, cả nước dành 80% kế hoạch kích thích tài chính của mình cho các dự án tăng trưởng xanh, đặc biệt là cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải. Năm sau, chính phủ công bố kế hoạch đầu tư 85 tỷ USD vào công nghệ năng lượng sạch và đưa ra kế hoạch tăng trưởng xanh, tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới và củng cố ngành công nghiệp xuất khẩu công nghệ sạch.

Tăng trưởng xanh ít các-bon với hai nội dung chính là: môi trường (Green) và tăng trưởng (Growth) được cấu thành bởi ba yếu tố lớn.

Đầu tiên đó là: đảm bảo sự tăng trưởng bằng cách phải giảm thiếu hóa lượng sử dụng năng lượng và tài nguyên. Điều nay nghĩa là: tiết kiệm việc sử dụng năng lượng nhưng đạt được hiệu quả sử dụng tương đương.