Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới và ngoại ngữ chưa bao giờ cần thiết như lúc này đặc biệt là Tiếng Hàn, mỗi năm có rất nhiều công ty Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, và đó cũng chính là cơ hội cho các bạn trẻ để làm việc và phát triển. Hãy sống tích cực hơn và đừng lười biếng các bạn trẻ nhé.

Xin chia sẻ cho các bạn những câu tiếng Hàn, học để khích lệ lẫn nhau, cùng giỏi và tiến bộ

Tiếng Hàn nhập môn : Nguyên âm và Phụ âm

I. Nguyên Âm Cơ Bản:
 

Nguyên âm

Tên nguyên âm

(phiên âm quốc tế)

Cách đọc

Ghi chú

아 /a, ah/ A Hơi giống âm “a” trong tiếng Việt nhưng hạ thấp giọng
어 /eo/ Nằm khoảng giữa âm “o” và “ơ” trong tiếng Việt
오 /o/ Nằm khoảng giữa âm “ô” và “u” trong tiếng Việt
우 /u, oo/ Uu Gần giống âm “u” trong tiếng Việt nhưng phát âm ngân dài
으 /eu/ Ư Tương ứng với âm “ư” trong tiếng Việt
이 /ee/ Ii Tương ứng với âm “i” trong tiếng Việt
 

Ngôn ngữ Hàn Quốc khá đặc biệt so với các ngôn ngữ khác ở chỗ đếm số và đọc số phải phân biệt rõ ràng, nếu không sẽ nhầm lẫn khi giao tiếp với người Hàn hoặc muốn mua hàng hóa từ chủ nhà là người bản xứ.

Trong tiếng hàn có hai dạng chữ số đếm được sử dụng đó là chữ số thuần hàn và chữ số có nguồn gốc từ tiếng hoa. Chữ số thuần hàn chủ yếu dùng để đếm. Còn chữ số có nguồn gốc trung hoa dùng để đọc, riêng các giá trị cà các số ở hàng trăm thì phải dùng chữ số có nguồn gốc trung học để đọc và để đếm.

Phụ âm đơn (patxim)

Có 7 phụ âm có thể làm âm cuối của một âm tiết gồm có: ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㅁ,ㄹ, ㅇ. Trong những trường hợp đặt biệt như ở cuối câu, kết hợp với các từ nối, có trợ từ bắt đầu bằng một nguyên âm thì các phụ âm trên được chuyển lên làm âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo trong câu.

Tiếng Hàn là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới. Tuy nhiên nếu bạn thực hiện theo 4 bước sau đây, thì việc học tiếng Hàn của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

1/ Học theo trình tự Nghe – Nói – Đọc – Viết

Từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, chắc hẳn bạn đã trãi qua quy trình Nghe – Nói – Đọc – Viết. Ban đầu chúng ta “Nghe” trước, kế đến chúng ta “Nói” theo những gì mình đã nghe. Lớn lên thì học cách “Đọc” chữ, rồi cuối cùng mới học cách “Viết”.

좋은 아침을 맞기 위해서는… – Để đón một buổi sáng đẹp…
좋은 아침을 맞기 위해서는
좋은 잠을 자야 한다. 좋은 잠을 자려면
‘잠자기 전 30분’의 습관을 바꿔야 한다.
‘잠자기 전 30분’에 뇌에 좋은 정보를 보내주면
기억은 강화되고 ‘번득임’도 발휘된다.
그리고 멋진 아침을 맞이하여
충실한 하루를 보낼 수 있다.

Danh từ (이 /가) 아니다 là hình thức phủ định của 이다 nghĩa là không phải, không là

(이 ) 아니다 Dùng khi danh từ có 받침

(가) 아니다 Dùng khi danh từ không có 받침 .

Vd:사과가 아닙니다 –Không phải quả táo.

가방이 아니에요 –Không phải cặp sách

Đuôi từ ㅂ니까 /습니까?

Là trong câu có xuất hiện đuôi từ trên, thể hiện sự kính trọng khách sáo. Của người nói đối với người nghe.

-Âm cuối của động từ, tính từ không có 받침 +ㅂ니까 ?

-Âm cuối của động từ tính từ có 받침 +습니까?

Phần 1: (1 - 20)

1/ Trợ từ chủ ngữ -이/-가

-Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. ‘-이’ được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, `-가’ được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối.