• Nơi làm việc: Phú Mỹ Hưng, Quận 7</>
  • Lương: 800$.
  • Mọi thông tin có thể liên hệ Ms. Vi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc (08) 3911 0950 (ext: 105).