In bài này
Tuyển Dụng
Lượt xem: 1921

Công ty XNK Hồng Sâm Hàn Quốc LGP đang cần tuyển thông dịch tiếng Hàn.

Hoặc: Trực tiếp GĐ điều hành: 090 2592 806 (Beak Hyun Suk).