Ngữ pháp 9      Tiểu từ ~을/를

/를  ~ là tiểu từ đứng liền sau danh từ, cho biết danh từ đó là đối thể chịu tác động của động từ (ngoại động từ) theo sau

 

 

Ví dụ ():

밥을 먹습니다.                           (Tôi) Ăn cơm.

책을 읽습니다.                           (Anh ấy) Đọc sách.

숙제를 합니까?                          (Em) Làm bài tập à?

커피를 탑니까?                          (Chị) Pha café à?

친구를 만납니다.                       (Tôi) Gặp bạn.

 

* Danh từ có phụ âm cuối =>

장미꽃을 좋아합니다.        (Tôi) Thích hoa hồng.

물을 드십니까?                   (Bác) Uống nước không ạ?

여행을 갑니다.                    (Tôi) Đi du lịch.

 

* Danh từ không có phụ âm cuối =>

녹차를 싫어합니까?             (Bạn) Ghét trà xanh à?

그녀를 사랑합니다.              (Tôi) Yêu cô ấy.

친구를 찾습니까?                 (Anh) Tìm bạn phải không?

=====

 

Từ vựng

 

                 cơm

                 sách

숙제             bài tập

커피             café =>  커피를 타다 / pha cafe

친구             bạn

장미꽃         hoa hồng

                 nước

여행             du lịch

녹차             trà xanh

만나다         gặp gỡ

드시다         ăn, uống (dạng kính ngữ)

Nguồn: ypworks.vn