THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết dương lịch ngày 01 tháng 01 năm 2018

Giám Đốc Trung Tâm Han Sarang thông báo đến toàn thể Nhân viên, Giáo viên, Học viên lịch nghỉ  Tết dương lịch  như sau.

 

- Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018 : nghỉ Tết dương lịch.

- Toàn bộ Nhân viên, Giáo viên, Học viên trở lại làm việc bình thường vào thứ 3, ngày 02 tháng 01 năm 2018.

- Đề nghị toàn thể Nhân viên, Giáo viên, Học viên thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ Tết dương lịch nêu trên. Chúc tất cả Toàn thể Nhân viên, Giáo viên, Học viên một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

                                                                                                        Giám Đốc

                                                                                                Ngô Thị Hồng Hạnh

                                                                                                          ( Đã ký)