국민 암 예방을 위한 10가지 수칙 - 10 quy tắc để phòng ngừa ung thư toàn dân

1.담배를 피우지 말고, 나이 피우는 담배 연기도 피하기

Không hút thuốc lá, tránh khói thuốc lá từ người hút thuốc

2.채소와 과일을 충분하게 먹고,다채로운 식단으로 균형 잡힌 식사하기

Hấp thụ đầy đủ trái cây và rau quả, tạo chế độ ăn uống cân bằng đa dạng về dinh dưỡng

건강검진 시 주의사항 - Những điều cần lưu ý khi đi khám sức khỏe

1. 금식 : 검진 전날 저녁 9시 이후에는 금식 하셔야 합니다.

※공복이 아닌 상태에서 검진을 받을 경우 검사결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

1. Cấm ăn : Cấm ăn sau 9 giờ tối trước ngày khám sức khỏe

※Nếu khám bệnh ở trạng thái bụng không rỗng, kết quả khám bệnh có thể sẽ không chính xác.

- 헤어질 때

Khi chia tay…

– 그 남자는 내 스타일이 아니에요

Anh ấy không phải mẫu người tôi thích

1 . 가 / 이 : là trợ từ đứng sau danh từ để biểu thị danh từ đó là chủ ngữ trong câu.

이 – đi với danh từ kết thúc tận cùng bằng phụ âm, hay còn gọi là có patchim.

학생이 있습니다 (có học sinh)

Có rất nhiều phương pháp học tiếng Hàn. Tùy theo cách học và điều kiện của mỗi người mà sẽ có những phương pháp riêng phù hợp và hiệu quả. Bài viết này chỉ xin bàn về những vấn đề cơ bản nhất đối với người mới học tiếng Hàn.