1. TOPIK là gì?

- TOPIK là chữ viết tắt của 한국어능력시험 (Kỳ thi năng lực tiếng Hàn - 韓國語能力試驗 TOPIK; Test of Proficiency in Korean), do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hằng năm, đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc sử dụng tiếng Hàn Quốc không như tiếng mẹ đẻ của mình.

– Tương đương chứng chỉ quốc tế của tiếng Anh như: TOEIC, TOEFL iBT, TOEFL, IELTS, Chứng chỉ TOPIK là chứng chỉ tiếng Hàn Quốc do Quốc gia cấp, có tính thông dụng và được phổ biến rộng rãi, còn các chứng chỉ khác là do các trường đại học, các viện ngôn ngữ cấp.

2. TOPIK được chia làm các cấp độ như thế nào?

– Phân loại thi: Sơ Cấp - Trung Cấp - Cao cấp.

– Phân loại đánh giá:

  1. Sơ cấp; Cấp 1-2.
  2. Trung cấp; Cấp 3-4.
  3. Cao cấp: cấp 5-6.


3. Nội dung và thời gian thi như thế nào?

– Bình quân, một năm được tổ chức 4 đợt thi trong nước. Với nước ngoài, và đặc biệt là tại Việt Nam, thì thường có hai kỳ thi vào tháng 4 và tháng 9 hằng năm. Sẽ có thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận cụ thể khi có thông báo lịch thi.

– Kỳ thi được chia làm 4 kỹ năng như sau:


1. Từ vựng- Ngữ pháp어휘·문법: 30 câu.

2. Viết 쓰기: 30 câu, so cấp 100-150 ký tự, trung cấp 400-600 ký tự và cao cấp 700-800 ký tự.

3. Nghe듣기, 30 câu.

4. Đọc hiểu 읽기: 30 câu.


Hiện tại chưa áp dụng kỹ năng nói nhưng có thể trong thời gian sắp tới sẽ áp dụng kỹ năng này.

– Thi theo hình thức trắc nghiệm, đánh dấu chọn đáp án 1 trong 4 đáp án có sẵn.

– Có 2 loại đề thi A và B, có trật tự bố trí khác nhau.

– Tổng thời gian thi là 3 tiếng đồng hồ, có và có thể không có nghỉ giải lao.