Trung Tâm Hàn Ngữ Han Sarang giảm học phí khóa mới, tháng 1/2017.