Trung tâm kính chúc quý thầy cô và học viên ăn tết 2015 vui vẻ!

(hình ảnh)