Để chào đón năm mới 2013, TRONG THÁNG 1/2013, Trung tâm Han Sarang sẽ mở các lớp đặc biệt sau đây, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ và CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG:

1. Lớp chuyên đề về Hàn Quốc:

Toàn bộ các lớp sẽ do người Hàn Quốc giảng dạy (có phiên dịch nếu cần). Các giảng viên đều trẻ, năng động và sáng tạo. Cụ thể lịch học và các chuyên đề như sau: